Ambassadörer

Vem är du?

Mitt namn är Nathalie och jag är legitimerad sjuksköterska sedan ett antal år tillbaka. Jag arbetar idag med vaccinationer på Svea Vaccin i Helsingborg

Vad är roligast med ditt jobb?

Det roligaste med mitt arbete på Svea Vaccin är framförallt det dagliga mötet med nya människor och rådgivning kring vaccinationer. Genom arbetet kan sjukdomar förebyggas vilket i förlängningen räddar liv. Efter rent vatten är faktiskt vaccin det mest effektiva sättet att rädda liv och främja folkhälsan i världen.

Vilket är ert vanligaste vaccin?

Vaccinationer är väldigt säsongsbaserat. Under vår- och sommarhalvåret är TBE-vaccinationer det som är mest åtkommande bland våra kunder. Under senare höst- och vintersäsongen är resevaccinationer det vanligaste, och såklart vaccin mot säsongsinfluensa respektive lunginflammation.

Vilket vaccin har folk mest frågor om?

Just nu får vi många frågor avseende vaccin mot säsongsinfluensa och lunginflammation, men även kring det nya bältrosvaccinet Shingrix som relativt nyligen lanserats i Sverige och har över 20 miljoner sålda doser världen över. Vaccinet har en skyddseffekt på över 90% hos individer efter två doser, oavsett ålder, vilket är helt fantastiskt!

Hur laddar ni för influensasäsongen?

Vi har laddat upp med mycket kunskap för personalen, och kommer också tillhandahålla mycket information på samtliga av Svea Vaccins mottagningar. Det är viktigt att vi som personal och vaccinationsexperter känner oss säkra på vår kunskap och är uppdaterade på den senaste informationen kring vaccinationer.

Varför ska man vaccinera sig mot influensan?

Det är viktigt att vaccinera sig mot influensa om man ingår i någon typ av riskgrupp, men även för att skydda människorna i sin omgivning – genom att skydda dig själv kan du även skydda andra mot influensa. Detta är mer aktuellt än någonsin i rådande pandemitider då en virusinfektion med Covid-19 i kombination med influensaviruset kan vara förödande för vissa individer i riskgrupperna.

Har ni märkt någon skillnad i hur intresset för vaccination i år jmfrt med tidigare år? På vilket sätt?

Intresset för vissa vaccin har ökat mycket. Vaccinationer mot lunginflammation och influensa har varit mer aktuellt än på länge, till viss del på grund av rådande omständigheter i världen. Många människor har fått en ökad medvetenhet kring vaccin och dess skyddseffekt. Dock har vaccinationer inför resor, som vi annars arbetar mycket med, minskat på grund av reserestriktioner.

Nu ingår HPV i vaccinationsprogrammet för pojkar. Är det många tonårskillar som kommer in för vaccin?

Ja, vi har en hel del tonårskillar som kommer in för vaccinationer mot HPV. Att även vaccinera pojkar mot HPV minskar risken att drabbas av HPV-relaterade infektioner som senare i livet kan leda till cancer.

Brukar folk ha svårt att komma ihåg vad de fått för vaccin tidigare?

Jag stöter dagligen på att personer inte kommer ihåg vilka vaccinationer de har tagit tidigare.  De vaccinationshäften kunder fått genom livet är inte alltid lätt att hålla reda på. Går man enbart till Svea Vaccins mottagningar är det enkelt för oss att se i vårt journalsystem vilka vaccin som givits på våra mottagningar, och likaså kan kunden själv se detta i ”Mitt Vaccin”-appen där doserna från oss automatisk registreras. Vi erbjuder alltid påminnelser för påfyllnad via SMS.

Vad brukar du säga till dem som är oroliga för själva injektionen/de som är stickrädda?

Det är inte alltid att kunden själv berättar att hen är stickrädd, men jag har upplevt mycket och brukar kunna ”läsa av” eventuell rädsla. Jag försöker alltid möta kunden där den är och utgå därifrån. Är det exempelvis ett barn få man gå ner på barnets nivå och bygga förtroende. Inför injektionen går jag alltid igenom vad som kommer ske och vad man ska förvänta sig. Ibland kan det ta längre tid och det är såklart helt okej – kunden ska lämna mottagningen med en positiv upplevelse. 

Vad är vanligast att folk missar, inte vet, om vacciner?

Något som är vanligt förekommande är bristen på information angående vaccinationer som behöver fyllas på. Vaccinationer som ingår i barnvaccinationsprogrammet håller inte alltid livet ut och behöver därför fyllas på med jämna mellanrum, vilket ofta missas. Exempel på vaccinationer som behöver fyllas på är bland annat det vi kallar ”grundskyddet”, alltså vaccin mot bland annat stelkramp och difteri (som ingår i barnvaccinationsprogrammet) vilket ska fyllas på vart 20e år – något vi på Svea Vaccin alltid försöker informera kunderna om.